Hao xiang he ni zai yi qi

Hao xiang he ni zai yi qi

A young cartoonist intentionally gets near Ji Yan Xin, a cold and arrogant professor. Qi Nian, a girl with a straightforward personality hopes that interacting with Ji Yan Xin would give her inspiration and creative materials for her comic plot. Coincidentally Ji Yan Xin's younger brother Ji Si Qi becomes Qi Nian's assistant and a catalyst for their relationship to pr... Read all

Seasons: 1
IMDb icon 7.3/10
  • Country: CN
  • Language: Chinese

Hao xiang he ni zai yi qi Season 1